Bağışıklık Sistemimiz -14- MİKRO ÂLEMDEKİ KORUYUCULARIMIZ

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com B VİTAMİNLERİ -1- B vitaminleri her çeşit hücreli canlı için hayâtî öneme sahiptir. Tek hücreli bakterilerden tutun da, en mükemmel şekilde yaratılmış insandakilere kadar her canlı hücre, hayâtiyetini devam ettirebilmesi için B vitamini çeşitlerine ihtiyaç duyar. Her bir B vitamini çeşidi hücrelerde gerçekleşen muhtelif kimyevî reaksiyonlarda önemli vazife icrâ eder. Hâl böyle olunca bu vitaminlerin […]

Continue reading »