BİR CENNET YASAĞI

YAZAR : Sami GÖKSÜN İki insanın arasını bozmak için, sözü birinden alıp diğerine götüren kimselere nemmam veya koğucu denir. Bu davranışı yapanlar, insanları birbirine düşman ederler. Toplumun huzurunu temelden sarsan bu tür hareketlerden uzak durmak lâzım. Oysaki, İslâm dîni sevgi, saygı ve insanlar arasındaki muhabbeti çok önemli görür. Cenâb-ı Hakk’ın yasakladığı koğuculuk ve nemmamlık ise; insanlar arasındaki, sevgi, saygı ve […]

Continue reading »