NASIL YALNIZLIK HİSSEDEBİLİRİM?

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Tebe-i tâbiînin ileri gelenlerinden; muhaddis, zâhid ve fakih Abdullah İbnü’l-Mübârek 736’da Merv’de doğdu. Babası Türk’tür. İlk hocası Mervli âlim Rebî‘ bin Enes el-Horasânî’dir. İlim tahsili için zamanın ilim merkezlerinden olan; Basra, Hicaz, Yemen, Mısır, Şam ve Irak’a yolculuklar yaptı. Yahyâ bin Maîn, onun kitaplarında yirmi binin üzerinde hadis bulunduğunu nakleder. Dört bin kişiden […]

Continue reading »