Müstesnâ Bir Gecede İnen Yüce Kelâma MÜSTESNÂ BİR MUSHAF!

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com     Küçük, büyük; gencinden yaşlısına mü’min gönüllerin her sene teşrîfini büyük bir iştiyakla beklediği, mağfiret iklimine bir kez daha kavuşmuş olmanın sürûr ve bahtiyarlığı içerisindeyiz.    O, öyle bir iklimdir ki; günahların katılaştırdığı kalplerimizi îman vecdi ile tekrar yumuşatacak, gafletin çoraklaştırdığı gönülleri tekrar yeşertecek, sene içerisinde, fuzûlî meşguliyetlerle tıkanan idraklerimizi yine o muhteşem tesiri ile pırıl pırıl […]

Continue reading »