Mü’minlerin Annesi HAFSA BİNT-İ ÖMER BİN EL-HATTÂB EL-ADEVİYYE -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Hazret-i Hafsa Vâlidemiz, Allah Rasûlü’ne nübüvvet gelmeden beş sene evvel 605 senesinde Mekke’de doğdu. Babası Ömer bin el-Hattâb bin Nüfeyl bin Abdiluzzâ el- Kureşî el-Adevî. Annesi Zeyneb bint-i Maz‘ûn el-Cumahiyye’dir. Hazret-i Ömer Efendimiz’in nesebi, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile birleşmektedir. ALLAH RASÛLÜ’NÜN HAZRET-İ HAFSA VÂLİDEMİZ İLE İZDİVÂCI Hafsa Vâlidemiz ilk izdivâcını Huneys bin Huzâfe -radıyallâhu anh- ile […]

Continue reading »