MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -11- TAŞ GİBİYDİM AMA MİHRİNLE MUM OLDUM BEN, MUM!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   O vakittir ki tutup zülfünü dîvâne olam. Mâsivâdan kesilip herkese bîgâne olam. Can verip çekmeyeyim bir daha can derdini hiç, Yakayım vârımı hep sâkin-i meyhâne olam. Coşmadan çıkmanın imkânı yok aslā küpten, Ben nasıl yoksa varıp vâsıl-ı peymâne olam. Doğru söz ister isen söyle bu dîvâne gibi: Can fedâ eylemeden sanma ki merdâne olam! Bir gün […]

Continue reading »