Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -5-

Harun ÖĞMÜŞ Muhdes ve Kadîm Çün nîst makâm-ı mâ der-in deyr mukim, Pes bî-mey ü ma‘şûka hatâîst azîm. Tâ key zi-kadîm ü muhdes ey merd-i selîm, Çün men reftem, cihan çi muhdes, çi kadîm. Mâdem ki değilsin bu yıkık handa mukim, Muhdes mi, kadîm mi sorma ey akl-ı selîm! Sen göçtükten sonra onun üstünden, İster muhdes olsun o isterse kadîm! […]

Okumaya Devam Edin...;