KUR’ÂN’IN MUHATABI KİM?

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Kur’ân-ı Kerîm’in muhatabı kimdir? Muhatap; hitap edilen kişi demek. Kur’ân; kime sesleniyor, kime hitap ediyor? Mekke müşriklerine mi? Ashâb-ı kirâma mı? Medine’deki münafıklara mı? Kureyza, Kaynuka veya Hayber yahudilerine mi? Necran, Yemen veya Şam hıristiyanlarına mı? Kur’ân’ın mesajı kime? Bu, cevabı gayet basit görünen soruyu; aklıma, bir dizi hâdise düşürdü: Bir mecliste bir tavır […]

Continue reading »