NE MUTLU MUHAMMEDÎ OLANLARA!

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Yeni başladığımız şu güzel «Kutlu Doğum Ayı»nda bir muhasebe yapalım isterseniz… Bugün O; insanların şâhı, peygamberlerin sultanından uzak yaşamanın hicranıyla yanıyoruz. Hayat bütün safhalarıyla tamamen peygamberî düsturların dışında işliyor. Davranışlarda sahtelik ve bencillik maalesef üst seviyede! Seviyesiz, düzensiz, karmakarışık hayat tarzları insanları altüst etmiş vaziyette. İnsan iletişiminde genelde şahsî çıkarlar, maddî hesaplar hâkim. Münasebetler […]

Continue reading »

MUHAMMEDÎ AHLÂK

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Nedir hayat ve ölüm, perde perde seyrân et, Yoğun dikenlere aldırmadan gülistân et! Muhammedî yüce ahlâka uy da ey Seyrî, Beğenmeyenleri mahşer gününde hayrân et! vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

Continue reading »