MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -4- GETİR O BÂDEYİ SÂKÎ!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Getir o bâdeyi sâkî, getir de sun tekrâr! O meyden içmeli her nerde bulsa âşık-ı zâr! O bâdeden yere serpilse bir yudum tortu, Olur hemen kuru yerler çiçekli bir gülzâr… Coşup köpürdü mü durmaz küpünde fecre değin, Semâda, yerde ne mevcutsa neşvesiyle yakar! Getir, getir ki açılsın gönül hazîneleri, Onun içinde henüz bilmedik ne sırlar var! […]

Continue reading »