RUBÂÎ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ -Rahmetli Memduh CUMHUR’a- Bastırdı kış âniden, vedâ vakti yaza, Teşrinlere girmeden tutulduk ayaza. Derdim yeni bir bahardır ömrün kalanı… Sultantepe’den bakıp duraydım Boğaz’a.

Continue reading »

ÜSKÜDAR, BİR BEYEFENDİSİNİ YİTİRDİ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com 90’lı yıllardan beri şiirlerinden tanırdım. Dergimiz neşredilmeye başladığında dergi binasında verilen bir yemek vesilesiyle tanıştık. 13 yıl olmuş. Hâlbuki daha dün gibi… Geçtiğimiz ay geçirdiği bir kalp krizi ile aramızdan ayrılan değerli şair ve gönül insanı Memduh CUMHUR’dan bahsediyorum. TRT’de ses sanatçısıyken istifa eden ve Üsküdar’ın merkezinde bir eczane işleten Memduh Bey, çok […]

Continue reading »

Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – GÖĞE DEĞECEKTİM

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-, 600 yılında Mekke-i Mükerreme’de doğdu. Peygamber Efendimiz -sâllâllâhu aleyhi ve sellem-’in amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halîfesidir. Çocukluğunda hiç puta tapmadığı için «Kerremallâhu vechehû» yani «Allah yüzünü mükerrem kılsın, şereflendirsin.» duâsıyla anıldı. 10 yaşlarındayken İslâm ile şereflenen Ali -radıyallâhu anh-, hicrî 2. senenin son ayında Hazret-i Fâtıma ile evlendi. Hazret-i […]

Continue reading »

KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Deryâya dalmış âşığa bir damladır deniz, Fânî cihân içinde cihânın garîbiyiz. Cânânı canda buldu gönül ehli, oysa biz; Sevdâyı tende gizleyen aşkın esîriyiz. vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

Continue reading »

RUBÂÎ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Hilkatdeki sır yüzünde zâhir olalı, Gördüm nicedir evveli âhir olalı. Bir ânını dünyâya değişmem, ömrün; Aşkın gibi gönlümde misâfir olalı.

Continue reading »