ZEMZEME-İ MEHTER ÜZERİNE…

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Mehterân sâz ile hâhiş gösterip Eyledik ihvânla gârâm-ı vatan (Tab‘î) Osmanlı, cihanşümul bir devlet idi. Edebiyatıyla, kültürü ve sanatıyla, yaşayış biçimiyle kendine münhasır özel bir yapıya sahip idi. Fakat her sahada orijinal bir yapıda olduğunu söylemek de doğru olmaz. Zira her siyasî yapı bir önceki dönemlerin üzerine inşa edilir. Osmanlı Devleti de askerî ve siyasî […]

Continue reading »