ASIRLARA «MÜHÜR» VURAN MEDENİYET…

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com       Mühür kelimesi lügatte; “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar gibi sert malzeme üzerine, basıldığında düzgün çıkması için ters olarak kazınmış imza yerine geçen yazı, arma, şekil» mânâsına gelen Farsça kökenli «mühr»den türemiş olup, Arapçadaki «hâtem» ve Türkçedeki «damga» kelimeleri ile de aynı anlamı taşımaktadır.”   Umumiyetle akik, yeşim, necef gibi kıymetli taşlardan yapılan ve örneklerine ilk çağlardan itibaren rastladığımız […]

Continue reading »