Aziz Bir Dost, Asil Bir Mü’min; MAHMUT DOKUMACI

Osman Nûri TOPBAŞ       İnsanlar vardır; daha yaşarken mâzî olmuşlardır.   İnsanlar vardır; yaptıkları gönüllere hayat bahşeden hayır-hasenatları ve sadaka-i câriyeleriyle vefatlarından sonra dahî dipdiridirler. Üzerlerinden ne kadar zaman geçerse geçsin onlar, asla mâzî olmazlar. Gönüllerde dâimâ rahmetle yâd edilirler.   Onlar;   Hak dostlarının ardınca yürümüş ve onların bereketli ahlâkından feyz alarak Allâh’a râm olmuş bahtiyarlardır.   […]

Continue reading »