«Maksadım açıktı, mukallitliğin her türlüsü mekruhtur!» İSKİLİPLİ ÂTIF EFENDİ -2-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Geçtiğimiz ay sizlere; «Nazar-ı Şerîatte Kuvve-i Berriyye ve Bahriyyenin Ehemmiyet ve Vücûbu» isimli eserinde; “Hükûmetimizi terakkî ettirmek ve Avrupalının esâretinden kurtulmak istiyorsak, kuvve-i bahriyyemizi yakın zamanda tekemmül ettirmeliyiz!” diyerek; Devlet-i Aliyye’nin, deniz kuvvetlerinin gücüne şiddetle ihtiyacı olduğunu söyleyen ve bu sözlerle memleket dâvâsındaki samimî düşüncelerini ortaya koyan bir İslâm âlimini yani İskilipli Âtıf Efendi’yi tanıtmaya […]

Continue reading »