«Türkleri, Müslümanlık nâmına harekete geçirin!» BÂBANZÂDE AHMED NAİM

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Bu ayki yazımızda sizlere; “Irkçılık dâvâsı dînimizce reddedilmiştir. Şer’î tabirle bu bir «dâvâ-yı câhiliyye»dir. İslâm’ın varlığı ve devamına, müslümanların refah ve saâdetine indirilen müthiş bir darbedir. Hele ki, bütün İslâm diyarları elden çıkmış, diyâr-ı küfr olmuş iken, buradaki bir avuç müslümanın; «Türk’üm, Kürt’üm, Lâz’ım, Çerkez’im» tarzında yeni heveslerle birbirleriyle olan bağlarını gevşetmeleri nasıl doğru olabilir? […]

Okumaya Devam Edin...;