RUBÂÎ

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Irmakları hem rüzgârı yorgun bu dağın, Bülbülleri suskun, gülleri solgun bu bağın, Leylâ’yı gören yok ve de Mecnûn’u kayıp, Sevdâlısı sevdâsı yok olmuş bu çağın. 12 Nisan 2004 vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

Continue reading »

RUBÂÎ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Her zerreye bak gözleri âhû diyerek, Dağlar eğilir rüzgâra yâ Hû diyerek, Leylâ’yı arar, kendini görmez Mecnun; Aşkın pınarından bir içim su diyerek… Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

Continue reading »