«LEYÂL-İ AŞR’A YEMİN OLSUN!»

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Allah Teâlâ, Fecr Sûresi’nin başında «leyâl-i aşr»a yemin buyurmaktadır. “Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?” (el-Fecr, 1-5) Leyâl-i aşr, on gün demektir. Bu on günün, Zilhicce’nin ilk on günü olduğunu birçok âlim […]

Continue reading »