KUR’ÂN’DAN İKTİBAS* İLHAMLAR… -1-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) ÎMAN KARDEŞLİĞİ Ehl-i îmâna has bu kuvve, Bundadır kardeşâne neşve, Başka bir toplulukta olmaz; Müslüman ümmetin bu zirve… Bir misâl istenirse: Ashab; İşte ensar-muhâcir, üsve!.. Hep cömert hep diğergâm olmak, Merhamettir inanca meyve… Gönlü incitmeyen letâfet, Dâimâ tatlı sözlü şîve… Öyle ulvî vasıf ki ey dost, Yok bu haslet için ilâve… Cümle mü’minler oldu […]

Continue reading »

GEL EY RAMAZAN!..

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Sükût mevsimidir Ramazan… Sessizce gelir, konuk olur dudaklara… Gül goncası gibi yumulur o mevsimde dudaklarımız. Tatlı bir hâlsizlikle sessizleşiriz… Lüzumsuz sözler susar, Kur’ân konuşur o ayda… En gür sadâsıyla… … Sükûnet iklimidir Ramazan… Solukların bile yavaşladığı… Oruç gemi vurulunca nefsin doymak bilmez ağzına; bir nebze olsun telâşlar diner… Huzur meltemleri sîneleri ferahlatır. Namaz ve […]

Continue reading »