KALBİN HÂLLERİ

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com «İnsan nedir?» sorusuna çok farklı cevaplar verilmiş, farklı yorumlar yapılmıştır. Kimi; «İnsan düşünen bir varlıktır.» derken, kimi de; «İnsan konuşan bir varlıktır.» demiş. İnsanın fizîkî, rûhî, aklî özelliklerine göre çeşitli tanımlar yapılmıştır. Yusuf KAPLAN’ın tarifi ise daha geniş ve derin anlamlıdır: O; «İnsan âlemin rûhudur.» der. Kur’ân’ımızın beyânına göre ise; “İnsan en güzel sûrette yaratılan bir varlıktır.” […]

Continue reading »