PERÇEM

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Bazı delikanlılarda sık sık görmeye başladım. Yeni saç modası: Alnın üzerinde, ucu yukarı doğru sivriltilmiş, uzun, yoğun bir saç yığını… Alnın üstündeki saçlara çeşitli isimler verilmiş. Kâkül, perçem ve nâsıye. «Nâsıye», bir Kur’ân mefhumu… Peygamberimiz’i namazında rahatsız eden Ebû Cehl’i, Cenâb-ı Hak; onun perçemiyle, nâsıyesiyle anarak tehdit eder: “Hayır!.. Andolsun eğer (küfründen, kulumuza tasallutundan […]

Continue reading »