Çokluk Girdabında; BİRLİK EKSENİ

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Âhirzamanda en büyük imtihanımız nedir? Belki bir değil birçok şey ama hepsinin de temelinde, bizi oyalayıp, eğlendirdiği bildirilen «tekâsür» yani «çokluk, çoğalma»nın en geniş daireye kadar dallanıp budaklanması… Gerçekten de her şeyde ama her şeyde akıl karıştıran, dikkat dağıtan, hani âyet-i kerîmede «elhâküm: Sizi oyaladı» ifadesiyle özetleniverdiği gibi; tasavvufta gaye olarak gösterilen «cem‘iyyet» hâlinin […]

Okumaya Devam Edin...;