KİTAP ve OKUMA

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com Kitap ve okuma konusuna; «Nereden başlamalı? Nasıl başlamalı?» diye düşündüğümüzde kimimiz karar vermekte zorlanırız. Çünkü kitap ve okuma konusu; insan için su gibi, hava gibi hayâtî önem arz eden bir konu, basite alınmayacak; «Boş ver!» deyip geçilmeyecek kadar anlamlı ve derin bir mevzudur. Biliyoruz ve inanıyoruz ki okuma, insan için en önemli bir ihtiyaçtır. «Rûhumuzun, gönlümüzün, aklımızın, […]

Continue reading »