Anadolu’ya Vurulan Türk-İslâm Mührü: MALAZGİRT ZAFERİ

Hasan TOPBAŞhasantopbas87@gmail.com      Tarih sayfalarını şan ve şeref ile defalarca doldurup taşıran Türk-İslâm medeniyetimiz, ağustos ayını da birçok muzafferiyet ile taçlandırmıştır. Sayıları epeyce olmakla beraber, bazılarına kısaca temas etmek gerekirse;   •Van-Çaldıran Ovası’nda, 23 Ağustos 1514’te yapılan ve Safevîlere karşı kazanılan «Çaldıran Zaferi»,   •Ağustos 1521’de büyük gayretler neticesi gerçekleşen «Belgrad’ın Fethi»,   •Belgrad’ın fethinden beş sene sonra Macarlara karşı elde ettiğimiz ve […]

Continue reading »