Hikmet ve Sırları Okuma Sanatı -1- İNSAN ve KÂİNAT

Osman Nûri TOPBAŞ   KAVLÎ ÂYETLER ve KEVNÎ AYETLER   Cenâb-ı Hak, insanı kulluk imtihanı için yarattı. Bu imtihanın muhteşem mükâfâtı cennet… Sonsuz huzur ve saâdet diyarı…    Cenâb-ı Hak; kullarını, cennete davet etti.    Kullarına ebedî saâdetin yollarında rehberlik etmesi için, yardım olarak da dünyaya ardı ardına peygamberler gönderdi. Onlara vahiy yoluyla, kavlî âyetler, yani Hak rızâsının kılavuzu olan […]

Continue reading »

TEFEKKÜR HIRSIZLIĞI

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   Kur’ân-ı Kerîm’in üslûbunda çokça tekrarlanan iki kalıp:   Birincisi: İnne fî zâlike… İlk bakışta tespit edebildiğimiz kadarıyla 50 âyette tekrarlanan bu üslûp; Allâh’ın yarattığı bir nimet, lütuf veya hakikatten bahsettikten sonra ekliyor:    Bunda akleden bir kavim için bir âyet / âyetler var…    «Akleden bir» yerine; tefekkür eden, inanan, yakîne ulaşan, öğüt alan gibi başka sıfatlar veya «insanlar […]

Continue reading »