GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Cânan yanılıp dün gece baktım bize gelmiş. Al aldı yanaklar yine sordum göze gelmiş. Ben râzı idim cânımı alsın heder etsin, Kâfir yine kahretmeye bir kem söze gelmiş. Kaşlar iki yay, gamzesi ok, saçları urgan, Gördüm ki o zâlim nice hâcet düze gelmiş. Hasretle bahâr özleyedursun deli gönlüm; Bir sam yeli esmiş yine […]

Okumaya Devam Edin...;