MÜSLÜMAN EVİNİN MÂNEVÎ SİGORTASI

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com Geçtiğimiz ay ülke olarak, son asırda eşi görülmemiş çok büyük bir âfeti hep beraber yaşadık. Fakat, yedisinden yetmişine halkımızın göstermiş olduğu muazzam dayanışma neticesi; Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun ki, mahzun gönüllerin yaraları süratle sarılmakta. Rabbim aziz milletimize sabr-ı cemil ihsân eylesin; bu müşkül dönemden daha kuvvetli bir şekilde çıkabilmemizi nasîb eylesin.   Öteden beri zelzele ve yangın gibi âfetlerle […]

Continue reading »