NA‘TLARDAKİ TEVHİD

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   Na‘t; bir ümmetin Peygamber’ine olan muhabbet, hürmet ve vefâ ilânıdır. Bu samimî, heyecanlı ve coşkulu eserler; milletimizin de gönlünde âdeta taht kurmuştur. Kimi beste beste kulaklarımızın ve kalplerimizin pasını silerken, kimi bir hat levhası hâlinde gözlerimizin îmânını pekiştirmiş, zevkini okşamıştır.    Fakat nedense, medeniyetimizin bu güzîde eserleri, kimisini de rahatsız ediyor.   Bir serbest şair; “Kimi fukarâ […]

Continue reading »