MÜ’MİNCE TİCARET

Sami GÖKSÜN   Dînimiz İslâm; insanlığın içtimâî, hukukî, ahlâkî ve ticârî bütün hayatını kuşatan Rahmânî bir nizamdır. Bu nizamın, üzerinde titizlikle durduğu hususlardan biri de, ticaret ahlâkı konusunda koymuş olduğu emir ve yasaklardır. Müslüman; bu emir ve yasaklara riâyet eden, doğru, çalışkan, bilgili, ahlâklı ve fazîletli insandır.    Cenâb-ı Hak; Kur’ân-ı Kerim’de, yeryüzünü insanların emrine verdiğini, çalışıp aramak sûretiyle ondaki nimetlerden istifade etmenin gerektiğini […]

Continue reading »

KÂRLI TİCARET!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Üçüncü İslâm halîfesi Osman bin Affan -radıyallâhu anh- Fil Vak‘ası’ndan altı sene sonra Tâif’te doğdu. Ticaretle meşgul oldu. İlk müslümanlardandı. Bu kararı sebebiyle amcası tarafından çeşitli zorbalıklara maruz kaldıysa da îmânından taviz vermedi. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- onu kızı Rukiye -radıyallâhu anhâ- ile evlendirdi. Önce Habeşistan’a sonra Medine’ye hicret etti. Rukiye -radıyallâhu anhâ- vefat […]

Continue reading »