SOHBETE GELEN YILAN

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Kādiriyye tarîkatının kurucusu Abdulkādir Geylânî Hazretleri, 1077’de Hazar Denizi’nin güneybatısındaki bir köyde doğdu. Dindar ve sâlih bir kimse olan babası; o küçükken vefat edince, annesinin ve dedesinin himayesinde büyüdü. On sekiz yaşına gelince annesinden izin alarak Bağdat’a gitti. Kısa zamanda usûl ve mezhepler konusunda geniş bilgi sahibi oldu. Bağdat mutasavvıflarıyla yakın dostluklar kurdu. Hocası […]

Continue reading »