İSLÂM’DA İTİDAL ve MÜSLÜMANLARIN BUGÜNKÜ VAZİYETİ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İslâm itidal dînidir. Her konuda mûtedil olanı almış, mûtedil olanı emretmiştir. Onda ifrat ve tefrit yoktur. Kur’ân-ı Kerim; Hazret-i İsa’yı -hâşâ- ilâh olarak gören hıristiyanları reddettiği gibi, onun annesine çirkin iftiralarda bulunan yahudilerin de bu yüzden lânet ve gazaba uğradığını bildirir. Cinayete kısastan başka bir seçenek sunmayan yahudi hukuku ve; «Bir yanağına vurana […]

Continue reading »

Bize ve Nesillerimize En Güzel Örnek
YEGÂNE REHBER

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ÖRNEĞE MUHTAÇ İNSAN İnsan; etrafı esfel-i sâfilîn uçurumlarıyla dolu «sırât-ı müstakîm»den yürüyerek, ahsen-i takvîm cennetine gitmeye çalışan bir yolcu… Bu yolda irşad edici levhalara muhtaç… İnsan; fıtrî temâyülün dışında bomboş bir sayfa hâlinde dünyaya gelen bir ebediyet seyyahı… Rehbere, öğrenmeye, örnek almaya muhtaç… Anne-babalar, öğretmenler, ustalar, hocalar, rehberler ve sergiledikleriyle herkes, bilerek veya bilmeyerek […]

Continue reading »

ÂHİRZAMANDIR…

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Toplumu bozuyor bâtıl itikat, Uyan gafil gönlüm âhirzamandır… Karışmış zihinde zanla hakikat, Uyan gafil gönlüm âhirzamandır… Arzular tükenmez bu can ölmeden, Günlerin geçiyor belki bilmeden, Fırat’ta insanlar altın bulmadan, Uyan gafil gönlüm âhirzamandır… Nedir bu rezâlet, bunca cinâyet? Binalar yarışta, müzmin cehâlet, Yaklaştı beklenen kızıl kıyâmet, Uyan gafil gönlüm âhirzamandır… Erkeğe müsâvî deyip […]

Continue reading »