MÜ’MİN ve GIDÂ

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Rabbimiz buyuruyor: “Muhakkak ki Allah; îmân edip, sâlih amel işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kâfirler ise dünyada zevklerini yaşamak ister, hayvanlar gibi yerler. İşte onların barınağı ateştir.” (Muhammed, 12) Bursevî merhum Rûhu’l-Beyan tefsirinde bu âyet-i kerîmeyi şu rivâyetlerle îzah etmiş: Kuşeyrî -rahimehullah- şöyle der: “Hayvanlar, nereden bulduklarına aldırmadan önlerine geleni yerler. Kâfir de böyledir. Yediğinin […]

Continue reading »