Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler -AHMED YESEVÎ-Kuddise Sirruh

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR Mutasavvıf, şair Ahmed Yesevî -kuddise sirruhû-, 11. asırda Türkistan’ın Sayram kasabasında doğdu. Tahsiline Yesi’de başlayan Ahmed Yesevî, ilk tahsilini Arslan Bâb’dan aldı. Daha sonra Buhara’ya giderek devrin önde gelen âlim ve mutasavvıflarından Şeyh Yûsuf el-Hemedânî’ye intisâb etti. Ahmed Yesevî, Yesi’ye döndüğünde bir dergâh kurdu ve insanları irşâda başladı. “Âhirzamanda bizden sonra öyle sahte şeyhler zuhûr […]

Continue reading »