UTANCI UTANDIRAN TABLOLAR

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Bugün dünyayı sarsan hâkim devletlerin; baskıcı, yıkıcı, otoriter güçleri, bütün insanlığı tehdit etmektedir. Çıkar ve menfaat ilişkileri, baskın güçlerin kendi aralarındaki üstünlük yarışları ve bu güçlerin en son teknolojiye göre ürettikleri silâhlarını pazarlayacakları alanların bulunması maksatlı işgalleri… Bununla birlikte; ülkeleri birbirleriyle takıştırıp, her birine ayrı ayrı silâh satmaları sıradanlaştı. Ağlayanlar, acı çekenler, yurtlarını terk ederek vatansız […]

Continue reading »