O’NUN KİTÂBINI ÎMANLA OKU!..

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Ne zamandan beridir, ciddî îtikādî sapmalara yol açan anlayışlar ortaya çıktı. Bunlar hakkında genç kızlarımıza sohbet eden bir hoca hanım kardeşimiz, güzel bir tespitte bulunmuş: “Modern eğitim sistemi, aklı; inceleme, eleştirme, akılcı yorumlarda bulunma ve şüphe duyma yönünde eğitiyor. Aklı bu şekilde kullanma alışkanlığıyla Kur’ân-ı Kerîm’i anlamaya kalkışmak da insanı sapkın te’villere yöneltiyor.” Gerçekten de çok […]

Continue reading »