MÜCEDDİD-İ ELF-İ SÂNÎ

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Sirhindî, hicrî 971 (m. 1564) senesinde Hindistan’ın Sirhind kasabasında dünyaya geldi. Nesebi Hazret-i Ömer’e dayandığı için Fârûkî nisbesiyle anılır. Babası ilim ve irfan ehli, yüksek fazîlet sahibi bir şeyh efendi idi. Oğlunu ilk tahsil olarak Kur’ân-ı Kerîm’i ezbere yönlendirdi. Daha sonra kendi verdiği ilimlerin yanında, diğer ilimleri de tahsil etmesi […]

Continue reading »