Karabağ Azerbaycan’dır! Bu Sefer; «BİZ GELDİK!»

İlham SOVQATOV ilhamsovqatov@gmail.com Fransız General Gouraud 1920 yılında Şam’ı işgal ettikten sonra; üçüncü haçlı seferini bertaraf etmiş olan müslümanların komutanı Salâhaddin Eyyûbî’nin türbesine giderek tekebbürle ve kinle; “–Kalk Salâhaddin, biz yine geldik!” diyor. Evet, 1095-1272 yılları arasında sekiz defa garptan şarka haçlı seferleri teşkil edilmiştir. 1095 yılında birinci haçlı seferi II. Papa Urbanus’un daveti ile yapılmıştır. Bunun maksadı; «mukaddes toprakları […]

Continue reading »