Efendimiz’den: LİDERLİK ve İDARECİLİK DÜSTURLARI

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Ülkemizin gündeminde uzunca bir süreden beri anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi konuları üzerine tartışmalar yapılıyor. Başkanlık sisteminin diktatörlüğe hattâ padişahlığa yol açacağı iddiası dillendiriliyor. Bizim gençliğimizde marş ve ezgiler söyler; «Anayasa Kur’ân!» derdik. Büyüdük ilâhiyat fakültesinde okutulan ders kitabında; “Anayasa; bir devletin idare şeklini, hangi organlarla ve hangi usulle yöneteceğini, bu organların nasıl teşekkül […]

Continue reading »