TE’VİL, ÂH TE’VİL…

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Yaptığın işleri dâim alenî yaptın sen; Biz idik onları te’vîl ederek doğru gören! Papa’nın misyonunun parçası oldun, yine de; Biz direttik; «Hoca’nın bildiği vardır.» demede! Ehl-i İslâm ile ömrün boyu ettin ama cenk; Diyalog kurmadığın kalmadı bir tâne frenk! Yine ısrâr ile te’villeri sürdürdük biz; Sen değilsin yalınız suçlu, asıl suçlu biziz! Milletin yaptığı mektepleri ilgā […]

Okumaya Devam Edin...;