YILDIZLAR GÖĞÜ KAPLAMADAN

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com Ebû Eyyûb Hâlid bin Zeyd el-Ensârî -radıyallâhu anh-, Hazrec kabîlesinin Neccaroğulları kolundandır. Hicretten iki yıl önce hanımı Ümmü Eyyûb ile birlikte İslâm’a girerek Medineli müslümanların ilklerinden oldu. Hicretten sonra Efendimiz’i evinde ağırlama şerefine erdi ve muâhât uygulamasında muhâcirlerden Mus‘ab bin Umeyr ile kardeş oldu. Hazret-i Peygamber’in vahiy kâtiplerinden olan Eyüp Sultan Hazretleri, bütün gazvelerde […]

Continue reading »