MÜBÂREK TEŞRİF ve FAHR-İ KÂİNÂT EFENDİMİZ’E MUHABBET

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HAFİFLETEN SEVİNÇ Allah Rasûlü’nün sütannelerinden biri de, tâlihli hanım Süveybe Hâtun’dur. Bu hanım, Rasûlullâh’ın amcası ve azılı düşmanı olan Ebû Leheb’in câriyesi idi. Süveybe Hâtun; Ebû Leheb’e yeğeninin, yani Peygamber Efendimiz’in doğum müjdesini haber verince, Ebû Leheb, sırf kavmî asabiyetten dolayı bu câriyeyi âzâd etti. Bu hâdiseyle alâkalı olarak, Ebû Leheb’in kardeşi Abbâs -radıyallâhu anh- […]

Continue reading »