TOPLUMUN VEBÂLARI:
SÛ-İ ZAN – NEMÎME – İFTİRA

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Zâhirî haramlar kadar dikkat etmemiz gereken bâtınî haramların mühim bir kısmı söz ve lisan ile alâkalıdır. Ekseriya gafil insan, sözü ve konuşmayı ehemmiyetsiz görür. Hâlbuki, insanın başına nice belâ ve sıkıntıları açan da onu nice dert ve mihnetlerden kurtaran da sözü ve konuşmasıdır. Yûnus Emre Hazretleri ne güzel ifade etmiştir: Söz ola kese savaşı, […]

Continue reading »

BİR YÛSUF SUSUZLUĞU!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Zaman ihânet etmez, Uzak sandığın yakın… Heyhat, toprakta bitmez, Güzelliği ahlâkın… Emdin sütün çiğini, Nefis kalbi kurcalar. Kardeşlik gömleğini, Dağda kurtlar parçalar. Atan kim, atılan kim? Bir ah çekti kuyular! Pazarda satılan kim? Kimin boynunda yular? Saray iğneli fıçı, Rüyalar tekin değil… Zulüm doyurmaz açı, Ektiğin ekin değil… Merhamet kıtlığı var, İnsan insana düştü… Çağın […]

Continue reading »

MUHAMMED ES‘AD ERBİLÎ HAZRETLERİ’NİN MÜLEMMÂ GAZELİ’Nİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Min hecrike yâ munyeti innî lealîlu Ve’d-dem’u mine’l-ayni ile’l-haddi yesîlu «Tallâhi lekad âsereke’llâhu aleynâ»* An na’tike yâ Yûsufu innî lekelîlu Derdinle zebun olduğumu gizlemek olmaz El-kâlu mine’l-bâli ale’l-hâli delîlu Etsen n’ola bir kerre bu bîmâra terahhum El-kalbu esîrun leke ve’r-rûhu dahîlu Vaktâ ki gelür hâtıra ol gözleri âhû Er-râhatu testevhişü ve’l-mevtu yemîlu Kesmem beni […]

Continue reading »