Mesnevî’den Beyitler -23- AŞKIMIZ OLSUN

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com   Bizim sevdamız güzel aşk, şâd ol, / Ey bizim bütün illetimizin hekimi!    Mevlânâ Hazretleri bu beyitte, nefsin bütün illetlerinin devâsını aşk olarak görmektedir. Çünkü kişi yüreğindeki kulluk aşkı ile, ibâdetlerinde ve tâatinde devamlı olacaktır. Bu yüzden de rûhânî ve ahlâkî bütün hastalıklarımızın hekimi aşktır.   Nefsin temizlenmeyen kötü huyları mevcuttur. Bunlar kişiyi cehennemin kapısına götürür. Cehennemin […]

Continue reading »