Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -9-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) HİTÂBINA EREYİM Yalnız Sana kulluk ile, yâ Rabbi, huzur. Râzı olayım, kalbimi hikmetle yoğur, Hoşnûd oluver Sen de, Nebî hürmetine, Sâlihlere ilhâk ederek cennetine; «Yâ eyyetühe’n-nefsü!» hitâbıyla çağır… vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü

Okumaya Devam Edin...;