Birinci Akabe Biatı’nda Verilen Söz

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Hayatlarında ilk defa bir peygamber gören ve O’ndan da Kur’ân dinleyip müslüman olan Medine’nin ilk müslümanları, Kur’ân ile yeniden inşa olmuşlardı âdeta. Bir yıl boyunca Kur’ân, Rasûl ve İslâm üzerinde konuşmuşlar ve bunu da her tarafa yaymışlardı. Üstelik sayıları sadece 6 kişiydi. Şimdi de 12 kişi olarak gelmişlerdi. Peygamberimiz -aleyhisselâm- ile Mekke’de Akabe mevkiinde buluşup […]

Continue reading »

MEDİNE’NİN İLK SAHÂBÎLERİ

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Bütün dünya korkunç bir cehâlet içinde yüzüyordu. Özellikle de Arabistan’da puta tapıcılık almış başını yürümüştü. Her tarafı zulmet kaplamış, câhiliyyet ve şirk bütün dimağları ve vicdanları karartmıştı. İşte böyle bir zamanda, fıtratlarını koruyarak putperestlikten sıyrılıp Hanifliğe yönelmiş çok az kişi vardı. Bunlar Allâh’ı bir tanıyorlar ve putları reddediyorlardı. Bunlardan biri de Medineli Es‘ad bin Zürâre […]

Continue reading »