HAZ ve HIZ ÇAĞINDA İSTİKAMET ÜZERE OLMAK

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com     İçinde bulunduğu yaşın üçte birini, köyde geçirmiş biri olarak müşâhede ettim ki; Köy ve şehir, aynı yörede olsa dahî farklı dünyaların birer parçasıymış. Köyde yaşayan bir insan ile şehirde yaşayan insan; hâdiselere çok farklı mânâlar yükleyip, farklı hissiyata sahip olabiliyormuş. Köydeki insan, yağan yağmurun ve karın, ona getireceği bolluk ve bereketi düşünüp şükrederken; şehirde yaşayan insan, […]

Continue reading »