TAKVÂ, HAŞYET, HAVF-I YEZDÂN…

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Korku, korumak kökünden gelmiş. Çünkü korku, içte duyulan bir zarar beklentisi demek. Korkmak; bu zarardan kendini korumak, sevdiklerini korumak. Bu istenmeyen beklenti; vehme de dayanabilir, ilme de… Karanlık korkusu, kapalı yer korkusu, yükseklik korkusu gibi vehme dayanan korkularımız vardır. Hurâfeler, bâtıl inançlar da buna benzer. Diğer taraftan soğukta hastalanmaktan korkmak, yüksek hızda kaza yapmaktan […]

Okumaya Devam Edin...;