OSMANLI’YA VEFÂ

YAZAR : Hilmi MUHTAR Devlet nizamının ve içtimâî hayatın huzuru için devlet müessesesini elinde tutan iktidar sahiplerinin ehil ve âdil olması ve bu vasıftaki idarecilere itaat edilmesi devletin bekāsı için elzemdir. Nitekim yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de; “Ey îmân edenler! Allâh’a, Peygamber’e ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin!” (en-Nisâ, 59) buyurmaktadır. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de; “İnsanların yüce Allâh’a […]

Continue reading »