DEĞİŞEN TOPLUM VE MÛSIKÎNİN ROLÜ-RÖPORTAJ

Bestekâr Âmir ATEŞ ile Toplumumuzdaki Sanat ve Mûsıkî Anlayışı Hakkında Konuştuk… Âmir ATEŞ Kimdir? 1942’de Kandıra’da doğdu. Küçük yaşlarda hâfızlığını ikmâl ettikten sonra İstanbul’a gelerek çok değerli hocası H. Hasan AKKUŞ’ tan tâlim, tecvid ve tashîh-i huruf dersleri aldı. Tahsîlini daha ziyade dinî alanda yapmış olan Âmir ATEŞ, Mahir İZ Hocaefendi’nin edebiyat derslerine de katıldı. Mûsıkîde zamanının önde gelen isimleri […]

Continue reading »