ADI ÜSTÜNDE… (S.A.S.)

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Yüce Mevlâ O’nu gösterdi cemâlin sorana, Yüce Mevlâ O’nu gönderdi celâlin sorana, Tercümân oldu, Rasûl oldu O kul Rahmân’a… Adı üstünde «Muhammed»dir O pek çok övülen, Hakk’a mahbub ta ezelden ebediyyen sevilen!.. Şân-ı Peygamber’i anlatmaya bir harf kâfî!.. «Ve rafa‘nâ leke zikrak!»1 O muhâtab «kâf»ı, O’nun ahlâkı, temiz kalbi Kitâb’ın zarfı!.. Adı […]

Continue reading »

KIT‘ALAR

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   UZAĞIN ÇAĞRISI Bazen gül, bazen diken; hayat bir dilbestedir. Gözümüz can burcunda, tokmağımız köstedir. Ruh sılasını özler, tükenirken sermaye, Uzaklar çağırıyor, kulağımız sestedir! MÜ’MİNLERİN MÎRÂCI Menzilin nedir insan; özün, cevherin nerden? Yerde, gökte ne varsa haber veriyor Bir’den, Secdelerde gizlidir, mü’minlerin mîrâcı; Abdestle arınır kul; maddî, mânevî kirden. RÛHUN BACASI Hakk’ı zikretmezse dil, tütmez rûhun […]

Continue reading »

ÖĞRETMENİM, ESKİMEYEN SÖZ VER BANA!

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Tertemiz bir sayfayım ben, Rabbin adıyla yaz beni! Gizli âlem sefâyım ben, Satır satır al çöz beni! Doğru diyen dil ver bana! Hakk’ı tutan el ver bana! Has bahçeden gül ver bana! Soldurmasın ayaz beni! Çift kanatla tepe, dere, Huzurun olduğu yere, Varamazsam yüz bin kere; Geçir elekten süz beni! Gölgesi kendinden uzun, Korda erimeyen […]

Continue reading »
1 2